Θεραπεία Καρωτιδικής νόσου

Ενδαρτηρεκτομή & Τοποθέτηση stent

Η δημιουργία αθηρωματικής πλάκας στο εσωτερικό της καρωτίδας αρτηρίας μπορεί να προκαλέσει στένωση του αυλού της και περιορισμό στη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο. Καθώς οι καρωτίδες είναι τα κύρια αγγεία που αιματώνουν τον εγκέφαλο, σε μεγάλες στενώσεις (συνήθως πάνω από 70%) μπορεί να έχουμε διαταραχή στην αιμάτωση του εγκεφάλου, που λέγεται ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο παροδικό ή μόνιμο, ανάλογα με τη φύση της διαταραχής αυτής.

Αυτός είναι ο λόγος που σε μεγάλες στενώσεις >70% καταφεύγουμε σε χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος, προκειμένου να προληφθούν μόνιμες και μη αναστρέψιμες βλάβες του εγκεφάλου από μειωμένη αιμάτωση.

Επιβαρυντικοί παράγοντες: υπερλιπιδαιμία, καθιστική ζωή, stress, κάπνισμα, σακχαρώδης διαβήτης.

Αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent

Όταν η στένωση της καρωτίδας είναι μικρή, αντιμετωπίζεται συντηρητικά με αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα και παράγοντες που καθυστερούν τη συσσώρευση λιπιδίων και τη μεγέθυνση της αθηρωματικής πλάκας, ούτως ώστε να αποφύγουμε τις δυσάρεστες επιπλοκές από τον εγκέφαλο και τη χειρουργική επέμβαση.

Όσον αφορά στη χειρουργική επέμβαση, αυτή μπορεί να γίνει με την κλασική ενδαρτηρεκτομή της καρωτίδας ή με την τοποθέτηση stent στο εσωτερικό της. Η ενδαρτηρεκτομή εξακολουθεί να παραμένει η μέθοδος εκλογής για τη θεραπεία της καρωτιδικής νόσου. Η τοποθέτηση stent γίνεται στις περιπτώσεις εκείνες που δε μπορεί να γίνει ενδαρτηρεκτομή, λόγω του αυξημένου κινδύνου να προκληθεί εγκεφαλικό επεισόδιο κατά την τοποθέτηση του stent. Κατά την ανοιχτή χειρουργική επέμβαση -ενδαρτηρεκτομή, το αγγείο ανοίγεται, αφαιρείται η αθηρωματική πλάκα και συρράβεται συνήθως με τοποθέτηση συνθετικού εμβαλώματος, προκειμένου να διευρυνθεί ο αυλός του. Αυτό συνήθως απαιτεί 3 ημέρες παραμονή στην κλινική.

ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-STENT ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ