Πότε ενδείκνυται;

Κατά τη διαδικασία αυτή, μείγμα σκληρυντικής ουσίας με αέρα (αφρός) εγχύεται στη φλέβα που πάσχει με ειδικό καθετήρα. Ακολουθεί πίεση της φλέβας για λίγα λεπτά και στη συνέχεια σφιχτή περίδεση του σκέλους. Για τρεις εβδομάδες πρέπει ο ασθενής να φοράει κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης CLASS II. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι τα τοιχώματα της φλέβας να κολλήσουν μεταξύ τους (συμφύσεις) και η φλέβα σιγά-σιγά να απορροφηθεί.
Έχει επιτυχία σε φλέβες μικρής διαμέτρου, ενώ οι μεγαλύτερες φλέβες (κιρσοί) μπορεί να ξαναεμφανιστούν. Τα υψηλά ποσοστά επανεμφάνισης του προβλήματος είναι και το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου. Επίσης, εγχύεται μια χημική ουσία (σκληρυντική) στην οποία κάποιοι μπορεί να εμφανίσουν αλλεργία τη στιγμή της έγχυσης.

Σκληροθεραπεία με αφρό