Όταν τα αγγεία των άνω άκρων δεν είναι κατάλληλα ή έχουν προηγηθεί πολλές αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες και δεν υπάρχει άλλη θέση ή σε βαριά πάσχοντες ασθενείς από συνυπάρχοντα νοσήματα, τότε τοποθετούμε τους μόνιμους καθετήρες αιμοκάθαρσης, στη σφαγίτιδα ή την υποκλείδιο φλέβα, οι οποίοι έχουν ευρύ αυλό και εξυπηρετούν στην αιμοκάθαρση.

Καθετήρες Αιμοκάθαρσης