ΑΡΤΗΡΙΑ-4

Καθετήρες Αιμοκάθαρσης

Όταν τα αγγεία των άνω άκρων δεν είναι κατάλληλα ή έχουν προηγηθεί πολλές αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες και δεν υπάρχει άλλη θέση ή σε βαριά πάσχοντες ασθενείς από συνυπάρχοντα νοσήματα, τότε τοποθετούμε τους μόνιμους καθετήρες αιμοκάθαρσης, στη σφαγίτιδα ή την υποκλείδιο φλέβα, οι οποίοι έχουν ευρύ αυλό και εξυπηρετούν στην αιμοκάθαρση.

τοποθέτηση καθετήρες αιμοκάθαρσης -angiologia

Ο ιατρός κατόπιν ραντεβού βρίσκεται στα ιατρεία του: Ιατρείο ΑθήναςΙατρείο ΡόδοςΙατρείο ΛαμίαςΙατρείο Λάρισας 

Ο ιατρός χειρουργεί στο Νοσοκομείο Metropolitan Αθήνας, στην Λαμία και στην Λάρισα χειρουργεί στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και στο νησί της Ρόδου στο EUROMEDICA Ρόδου.

Αγγειολόγος αγγειοχειρουργός Αθήνα – Αγγειολόγος αγγειοχειρουργός Ρόδο – Αγγειολόγος Αγγειοχειρουργός Λαμία – Αγγειολόγος αγγειοχειρουργός Λάρισα

Υπηρεσίες