Χειρουργική Νεφροπαθών

Η επιβίωση και η ποιότητα ζωής των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια εξαρτώνται από τη δυνατότητά τους να υποβάλλονται τακτικά σε αιμοκάθαρση.

Μετά από προσεκτική εξέταση του ασθενούς και πριν καταφύγουμε σε άλλα μέσα, εξαντλούμε κάθε δυνατότητα για τη δημιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας (fistula), η οποία ενώνει μία αρτηρία με μία φλέβα στον καρπό ή τον αγκώνα, προσφέροντας αυξημένη ροή αίματος, καλύτερη μακροχρόνια βατότητα και λιγότερες επιπλοκές, καθώς αποφεύγονται οι κίνδυνοι μόλυνσης που συνεπάγεται η χρήση ενός συνθετικού μοσχεύματος.

Εάν η δημιουργία της fistula δεν είναι εφικτή, τότε προχωρούμε στην τοποθέτηση συνθετικού μοσχεύματος στο αντιβράχιο ή το βραχίονα ή σε τοποθέτηση μόνιμου υποκλειδίου καθετήρα αιμοκάθαρσης. Τέλος, μετά από συνεννόηση με το νεφρολόγο, μπορεί να επιλεγεί η περιτοναϊκή κάθαρση.

ΦΙΣΤΟΥΛΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

Ο ιατρός κατόπιν ραντεβού βρίσκεται στα ιατρεία του: Ιατρείο ΑθήναςΙατρείο ΡόδοςΙατρείο ΛαμίαςΙατρείο Λάρισας 

Ο ιατρός χειρουργεί στο Νοσοκομείο Metropolitan Αθήνας, στην Λαμία και στην Λάρισα χειρουργεί στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και στο νησί της Ρόδου στο EUROMEDICA Ρόδου.

Αγγειολόγος αγγειοχειρουργός Αθήνα – Αγγειολόγος αγγειοχειρουργός Ρόδο – Αγγειολόγος Αγγειοχειρουργός Λαμία – Αγγειολόγος αγγειοχειρουργός Λάρισα

Υπηρεσίες