Συντηρητική & Χειρουργική αντιμετώπιση

Το φλεβικό σύστημα γενικά είναι το σύστημα των αγγείων που επιστρέφει το αίμα από τους ιστούς του σώματος προς την καρδιά. Όταν λέμε πως ανεπαρκεί, εννοούμε πως αδυνατεί να επιτελέσει αυτή τη λειτουργία. Στην περίπτωση των φλεβών των κάτω άκρων, στο εσωτερικό τους υπάρχει ένα σύστημα βαλβίδων που κατευθύνουν το αίμα προς την καρδιά και το εμποδίζουν να παλινδρομεί προς την περιφέρεια. Όταν λέμε φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων, εννοούμε την αδυναμία των φλεβών των κάτω άκρων να προωθήσουν το αίμα προς τη συστηματική κυκλοφορία και τελικά προς την καρδιά, λόγω βλάβης του βαλβιδικού μηχανισμού τους. Συνέπεια αυτού είναι το αίμα να λιμνάζει στα κάτω άκρα, οι φλέβες να διατείνονται όλο και περισσότερο, δημιουργώντας κιρσούς (ή φλεβίτη) και τελικά, κάτω από ειδικές συνθήκες, το αίμα που περιέχουν οι κιρσοί να πήζει, δημιουργώντας θρόμβωση, κατάσταση επικίνδυνη για τη ζωή.

Οι φλέβες των κάτω άκρων μπορεί να είναι επιπολής (επιφανειακές) ή εν τω βάθει (εσωτερικές). Αυτές που δημιουργούν λόγω ανεπάρκειας των βαλβίδων τους το αντιαισθητικό πρόβλημα των κιρσών, αλλά και τον κίνδυνο για θρόμβωση, είναι οι επιπολής-επιφανειακές φλέβες.

Θρόμβωση και ανεπάρκεια μπορεί να συμβεί και στις εσωτερικές-εν τω βάθει φλέβες. Η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας του εν τω βάθει συστήματος είναι συντηρητική (φλεβοτονικά φάρμακα, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αλοιφές), ενώ στην περίπτωση των επιφανειακών φλεβών χειρουργική.

Τα στάδια της φλεβικής ανεπάρκειας είναι επτά C0-C6 από το στάδιο των ευρυαγγειών C0 έως το φλεβικό έλκος C6. Αυτός είναι και ο λόγος που όταν διαγνωστεί φλεβική ανεπάρκεια συνήθως σταδίου C3 και μετά, ο αγγειοχειρουργός προτείνει χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αποφευχθεί η θρόμβωση και η πνευμονική εμβολή.

Η διάγνωση της φλεβικής ανεπάρκειας γίνεται με την κλινική εξέταση από τον ειδικό που είναι ο αγγειοχειρουργός ο οποίος, αφού εξετάσει επιμελώς τον ασθενή, πάρει λεπτομερές ιστορικό και ενημερωθεί για συνυπάρχοντα τυχόν προβλήματα υγείας, κάνει συνήθως χρήση έγχρωμου υπερηχογραφήματος (triplex) για πιο λεπτομερή εξέταση του φλεβικού συστήματος και τον εντοπισμό της φλέβας που παρουσιάζει βαλβιδική ανεπάρκεια. Ανάλογα με τη βαρύτητα του προβλήματος, προτείνει και την καταλληλότερη μέθοδο αντιμετώπισης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

  • Κληρονομικότητα
  • Καθιστική ζωή
  • Εγκυμοσύνη
  • Παχυσαρκία
  • Τραυματισμοί

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΦΛΕΒΙΚΑ ΛΕΙΖΕΡ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΣΩΝ ΜΕ LASER

Τι είναι η φλεβική ανεπάρκεια;

ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΚΙΡΣΟΙ