Διενέργεια αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας

Πρόκειται για την αναστόμωση (συρραφή) μιας περιφερικής φλέβας του άνω άκρου (χέρι) με μια περιφερική αρτηρία. Συνήθως αναστομώνεται η κερκιδική αρτηρία με την κεφαλική φλέβα στο ύψος του καρπού και, αν τα αγγεία αυτά δεν είναι κατάλληλα, γίνεται αναστόμωση της βραχιονίου αρτηρίας με την κεφαλική φλέβα στο ύψος του αγκώνα. Στην περίπτωση που ούτε σε αυτό το επίπεδο τα αγγεία είναι κατάλληλα, χρησιμοποιείται ειδικό συνθετικό μόσχευμα το οποίο συρράβεται στη βραχιόνιο αρτηρία και σε μια μεγάλης διαμέτρου φλέβα, όπως είναι η βασιλική ή η μασχαλιαία φλέβα. Μπορεί να γίνει και στα δυο άνω άκρα κατά την κρίση και εκτίμηση του θεράποντα αγγειοχειρουργού. Η εκτίμηση των αγγείων και το είδος της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας που θα γίνει στον ασθενή πρέπει να γίνεται από αγγειοχειρουργό.

φιστουλα