ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ LASER

Εικόνες πριν και μετά τη Θεραπεία Φλεβικών Ελκών

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΙΡΣΩΝ ΜΕ LASER