Άμεση λύση στη θεραπεία των ευρυαγγειών, με ανώδυνο τρόπο

Με τη χρήση μιας πολύ μικροσκοπικής βελόνας διοχετεύουμε ραδιοσυχνότητες συγκεκριμένου μήκους κύματος και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο τοίχωμα των κόκκινων συνήθως φλεβιδίων, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση και την καταστροφή τους. Εφαρμόζεται σε πολύ μικρής διαμέτρου φλέβες και ειδικά στα κόκκινα αγγεία του σώματος και του προσώπου. Χρειάζεται μόνο ενυδάτωση της περιοχής τις επόμενες ημέρες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ TC 3000-ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ