Τι πρέπει να ξέρω για τη μέθοδο

Στη σκληροθεραπεία με αφρό μείγμα σκληρυντικής ουσίας πολύ μικρής συγκέντρωσης με αέρα (αφρός) εγχύεται με πολύ λεπτή βελόνα στο εσωτερικό ενός φλεβιδίου και, στη συνέχεια, αυτό πιέζεται εξωτερικά και περιδένεται με επίδεσμο. Αποτέλεσμα είναι να προκληθούν συμφύσεις στο εσωτερικό του και αυτό να κλείσει, να εξαφανιστεί. Μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία και σε φλεβικές διατάσεις ορισμένης διαμέτρου. Πρέπει να ακολουθήσει μια περίοδος τριών εβδομάδων που η συμπίεση συνεχίζεται με κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλης έκτασης προβλήματα μόνη ή σε συνδυασμό με αγγειακά λέιζερ. Σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι η μόνιμη μελάχρωση του δέρματος στην περίπτωση που η σκληρυντική ουσία βγει εκτός αγγείου και η αλλεργική αντίδραση.