Αγγειακές προσπελάσεις για αιμοκάθαρση

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια απαιτεί στο τελικό στάδιο της νόσου να γίνεται τακτικά αιμοκάθαρση, προκειμένου να απομακρύνονται από τον οργανισμό επιβλαβείς ουσίες και ηλεκτρολύτες, που σε φυσιολογικές συνθήκες απομακρύνονται από τον οργανισμό με τα ούρα.
Για την αιμοκάθαρση απαιτείται αρχικά ειδικός καθετήρας διπλού αυλού (προσωρινός) και ταυτόχρονα διενέργεια αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας (fistula) στο άνω άκρο, από όπου και θα γίνεται η αιμοκάθαρση.
Στη συνέχεια, όταν η αρτηριοφλεβική επικοινωνία είναι κατάλληλη, αφαιρείται ο προσωρινός καθετήρας και ο ασθενής κάνει αιμοκάθαρση από τη φλέβα της επικοινωνίας αυτής.